PSN V KOMUNÁLNYCH VOĽBÁCH 2018
TEXT: PSN FOTO: PSN

Kandidáti politickej strany Práca slovenského národa v komunálnych voľbách, ktoré sa budú konať 10. novembra 2018.

Kandidáti PSN v Novom Meste nad Váhom vo volebných okrskoch č. 2 Ľuboš Ilenčík, Branislav Domin, Mgr. Ľuboš Masár, 
č. 3 Katarína Juríková, č. 4 Ľuboš Nemečkay.


V obci Tomášov kandiduje na post poslankyne za PSN Ing. Lívia Havranová.


V obci Stará Halič kandidujú za PSN Kamil Malatinec, Jozef Žigo, Peter Dudáš, Lýdia Arvaiová a PhDr. Radovan Kondrlík.


V obci Ľuboreč kandiduje na post starostu ale aj poslanca Miroslav Boháč.


Kandidát na primátora v Krupine za stranu PSN je Ing. Stanislav Petrenec a na post poslanca do mestského zastupiteľstva v Krupine
kandiduje Ing. Peter Ličko. Na poslanca zároveň kandiduje Ing. Stanislav Petrenec.

Kandidáti PSN v Trenčíne vo volebnom obvode č. 1 - Dr.h.c., doc. Ing. Oto Barborák, CSc. a Ing. Milan Kebísek.
 


Múdri nech nás učia!
Svätí nech sa za nás modlia!
Prezieraví nech nás vedú!

Sv. Bernard
Keď príde Tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehrštiami brať, i keby tma Ti každú stopu skryla, Ty musíš brat môj, čisté ruky mať!

Mária Rázusová-Martáková
„Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!“

Jonáš Záborský