AD: ROZTRIEŠTENOSŤ MOCIBAŽNÝCH
TEXT: PAVOL SUŠKO FOTO: EXTRA PLUS

Nadnárodné monopoly ovládajú štáty silou kapitálu

Úvaha Romana Stopku v Extra plus č. 8/2019 o činnosti, alebo (ne)jednote pronárodných politických strán výstižne charakterizuje stav a situáciu na Slovensku v oblasti zabezpečovania a presadzovania národno-štátnych záujmov. Uvedeným faktom i príčinám, ktoré spôsobili súčasný stav, však chýba jeden dôležitý a rozhodujúci faktor. Je to ekonomický faktor – podstata vlastníctva výrobných prostriedkov a prerozdeľovanie ziskov z výroby a podnikania vôbec.

Ide len o zisk

Neuviedol, ako to napokon robia všetci politici súčasných politických strán, že tam, kde je vlastníctvo výrobných prostriedkov výlučne v súkromných rukách a zisk si privlastňujú výlučne ich vlastníci, nikdy nešlo, nejde a ani nepôjde o národné a štátne záujmy. Tu ide vždy len o zisk, ktorý je hlavným dôvodom podnikania. Ide o navyšovanie zisku, bohatnutie, hromadenie kapitálu do čo najvyššej možnej miery. Vývoj jasne ukazuje, že so zvyšovaním bohatstva a kapitálu sa zisk koncentruje u monopolov, finančných skupín, bankového sektoru, vznikajú nadnárodné spoločnosti, medziodvetvové konzorciá, mohutné finančno-priemyslové a obchodné spoločnosti, ktoré silou kapitálu a svojho vplyvu ovládajú štáty. Nie naopak.

Slovensko nie je výnimka. I ono je už dávno priamo i nepriamo riadené nadnárodnými monopolmi a finančnými skupinami. Zbytočne sa mnohí snažia tváriť, že to nevidia a nevedia. Dnes je to zrejme už aj v politike. Kapitál likviduje alebo „reguluje“ jedny politické strany a zakladá si „potrebné“ politické strany. S „vhodnými“ politikmi na čele týchto strán, teda aj na čele vládnych či opozičných koalícií. Kvôli ziskom, kvôli posilňovaniu vplyvu v ekonomike, kvôli získaniu moci v spoločnosti všetci takíto politici, nech sa javia pronárodní, národní, verní a vernejší, uprednostnia záujmy nadnárodných monopolov nad záujmami vlastnej krajiny a vlastných občanov.

Rozprávka pre dospelých

Tak to bolo pri prvej a druhej vlne privatizácie, pri likvidácii národných, teda štátnych podnikov, tak je to pri budovaní diaľnic naprieč Slovenskom, pri udeľovaní výhod zahraničným firmám prichádzajúcim zarábať na Slovensko.

Kým nebude časť ekonomických subjektov, predovšetkým tých najvýznamnejších, strategických v rukách štátu, teda národa – ľudu Slovenska, kým nebudú zákony, ktoré umožnia jednoznačne a prísne regulovať fungovanie ekonomiky na Slovensku, všetky slovné úvahy o národno-štátnych záujmoch Slovenska budú len rozprávkou pre dospelých. Pretože tieto národno-štátne záujmy sú takmer u sto percent podnikateľov až na niektorom z ďalších miest dôležitosti za ich záujmami o zvyšovanie ziskov, bohatnutie, upevnenie svojho postavenia v podnikaní. Toto nie je ničím novým v ekonomike súkromného podnikania, len nad tým nesmieme zatvárať oči.


(Článok pôvodne vyšiel v mesačníku Extraplus č. 9/2019, www.extraplus.sk)

 


Múdri nech nás učia!
Svätí nech sa za nás modlia!
Prezieraví nech nás vedú!

Sv. Bernard
Keď príde Tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehrštiami brať, i keby tma Ti každú stopu skryla, Ty musíš brat môj, čisté ruky mať!

Mária Rázusová-Martáková
„Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!“

Jonáš Záborský